Persondata

Persondata

Hos Jolax Tæpper prioriterer vi datasikkerhed, og dine persondata behandles altid efter gældende lovgivning. I denne politik fastlægger vi de klare retningslinjer for at behandle de personoplysninger, som du afgiver ved anvendelse af www.jolax.dk

Når du køber et tæppe eller bestiller tæppeprøver, beder vi kun om de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre handlen. Hvis ikke du ønsker at afgive dem, kan du desværre ikke handle på www.jolax.dk.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af

Herning Special Væveri A/S
Virkelyst 42, Gjellerup, 7400 Herning
CVR-nummer: 10309948
E-mail adresse: pind@hsv.dk

Indsamling og anvendelse af personoplysninger

Vi indsamler udelukkende oplysninger om dig, når du køber et tæppe, bestiller en tæppeprøve eller tilmelder dig vores nyhedsbrev. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en handel med dig, herunder dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger om et online køb. Såfremt du ikke vil angive disse persondata, kan vi ikke gennemføre en handel med dig.

Vi anvender dine personoplysninger til at gennemføre ordren i vores webshop eller tilmelding til nyhedsbrev. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugeres brug og navigation på vores hjemmeside eller dine købsinformationer til tredjepart.

Videregivelse til andre dataansvarlige/databehandlere

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til vores anvendte fragtfirma, ligesom gennemførelse af betalinger sker igennem Quickpay. Det er nødvendigt at videregive oplysninger til disse samarbejdspartnere for at gennemføre handlen.

Dine personoplysninger overlades ikke til andre databehandlere eller overføres til tredjelande.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det konkrete formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Dine rettigheder/ændring af oplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet og udleveret oplysninger om dig selv. Læs mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer er du velkommen til at rette henvendelse til os, ligesom du kan indgive klage om behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også kontakte datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København K.